MI A TUDAT?

Mi a tudat?

Az általunk látott holografikus világot a processzornak megfelelően az agyunk hozza létre gondolkodás által. A gondolkodás azonban már feltételezi azt, hogy van mivel gondolkodni, azaz van agyunk. Ahhoz tehát, hogy gondolataink legyenek, előbb már tudomással kell bírnunk arról, hogy vagyunk.

A “vagyok” ugyanis egy olyan állapot, amely nem feltétlenül jár együtt a gondolkodással, de törvényszerű feltétele annak, hogy a gondolkodásra képes legyek. 
A fentiekből látható, hogy a gondolkodás és a tudat nem lehetnek tehát azonosak és a tudat megelőzi a gondolkodást. A tudat, a “vagyok” állapot lesz tehát az ősprincípium és minden más ebből eredeztethető.
Ez azonban eddig azt a benyomást kelti, hogy azonosak vagyunk az agyunkkal, lévén az agy által jönnek létre a gondolataink, ami természetesen nem igaz. 
Ha tovább bontjuk a processzort, akkor azonban eljuthatunk ahhoz a megállapításhoz, hogy a processzor lényege annak magja, vagyis odajutunk, hogy az egész számítógép - minden hardver és minden szoftver - csak azért van, hogy ez a mag megnyilvánulhasson. Ez a mag egy mesterséges intelligencia, egy szilíciumkristály, amiről elegendő most annyit tudnunk, hogy rezeg és kvarchomokból készül. Márpedig a jelenlegi világunkról a tudomány határozottan kijelenti, hogy semmi más csak rezgés. A vallás gyakran emlegeti, hogy “Porból lettünk és porrá leszünk”, abban pedig ugye egyetértünk, hogy a kvarchomok is egyfajta por. 

Minden, ami a világban érzékelhető az csak és kizárólag a tudat megnyilvánulása. Ahhoz pedig, hogy a tudat kialakuljon mindössze két ellentétes polaritású, tál alakú elektromágneses mezőre van szükség és ilyen mező bizonyíthatóan jelen van minden anyag körül. 
Lényegünket tekintve tehát tiszta tudat vagyunk, de adódik a kérdés, hogyan kerül a tudat a testünkbe? Ki a felhasználó, aki a tudatot kvázi beleteszi a testbe?
Robert Lanza amerikai tudós nem kevesebbet állít, minthogy “Nem a világegyetem hozta létre az életet, hanem az élet hozza létre a világegyetemet.” 
Eszerint tehát az élet a semmiből keletkezett. Mivel azonban az állítás szerint a tudat az élet létrehozója, ezért igaznak kell lenni annak, hogy a tudat képes a semmiből létrehozni mindent. Egy kicsit kibővítem a kört és magából a létezésből indulok ki, mely egyaránt magában foglalja az életet és halált.

Nézzük hogyan lesz a semmiből minden!

Maga a létezés egy állandó, folyamatos, végtelenbe irányuló mozgás, azonban a mozgás mindig csak valamihez képest értelmezhető és egy zárt viszonyrendszeren belül határozható meg. Ez a mozgás állandó egyensúlyra törekszik, mely jól megfigyelhető a létezés bármely területén, elég csak példaként megemlíteni a meteorológiát, ahol a légtömegek állandóan az egyensúlyra törekszenek. Olyan az egész létezés, mint a kerékpározás, ahol állandóan mozgásban kell lennünk, hogy ne dőljünk el. 
Van tehát a létezés, melynek egyik jellemzője az állandó mozgás és ez a mozgás csak a tudat mozgása lehet, hiszen nincs más rajta kívül. A tudat mozgása mindig egyfajta térben értelmezhető, amit a különböző tudati formák alkotnak. A mozgás nélkülözhetetlen jellemzője még az idő, hiszen bármely mozgás mindig valamennyi időt vesz igénybe. Tehát a létezés alapfeltétele kell legyen a tér és az idő. A kérdés, hogy honnan van az energia, amely a mozgást biztosítja?

Megfigyelhető, hogy az energia egy rendszerbe mindig kívülről érkezik. Az autóba külső forrásból teszünk üzemanyagot, az elektromos eszközeinket pedig ugyancsak egy külső forrás táplálja. Az emberi testbe is kívülről kell a táplálékot és vizet bevinni. Persze ez önmagában kevés, mert hiába eszünk és iszunk, ettől a test még nem képes életben maradni. 
Kell lennie tehát valaminek, ami nem anyagi és mégis képes az anyagi világot mozgatni. Ennek a valaminek azonban elviekben szintén a zárt rendszeren kívülről kell érkeznie.

Csakhogy ez látszólag lehetetlen, hiszen a rendszer végtelen, a világmindenség folyamatosan tágul, bővül, terjeszkedik. Logikailag egyetlen megoldás kínálkozik: ha az energia maga a tudat.
A létezés alapfeltétele eszerint tehát a téren és időn kívül a tudati energia. Mivel a létezés elengedhetetlen ismérve a mozgás és a létezés a tudat által determinált, ezért a tudat elengedhetetlen ismérve is kell legyen a mozgás. A világegyetem tágulása, terjeszkedése, sőt az élet és halál ciklikussága is tehát magának a tudatnak a mozgásváltozása. A létezés pedig ebből adódóan a tudat önmagára irányuló megtapasztalási folyamata, amelyből mindig annyi manifesztálódik egy adott létezőnél vagy személynél, amekkora a tudatossági foka. 
A tudat mozgásba lendüléséről nagyon röviden csak annyit, hogy ahhoz, hogy ez megtörténhessen, kell egy viszonyrendszer, melyben elhelyezve magát képes az elkülönülést meghatározni, tehát képes azt tudatosítani, hogy mi az, ami nem ő. 
Ehhez szüksége van egy külvilágra. Mivel, a mozgás mindig valamihez képest történik, a mozgás viszonyítási pontja nem lehet más, mint az egyetemes tudat zéró pontja vagyis az ún. nullponti energia. A nullponti energia tehát egy olyan tudati energia, amelynek mozgása egy algoritmus - a 0 és 1 algoritmus - által van generálva. 

Lényegében a tudat önmagának két részre osztása által kialakított egy viszony- rendszert és mivel az így keletkezett tudatok szintén szerették volna megtapasztalni önmagukat, ezért további viszonyrendszereket hoztak létre. Így az egyből kettő lett, a kettőből négy, a négyből nyolc, mígnem a hatványozás következtében kialakult a jelenlegi részletezettség és az egyből létrejött a minden. 
A tudat tehát képes a semmiből létrehozni, megteremteni mindent és mint látható a szellemi határozza meg az anyagi világot és nem fordítva.

A kérdésre tehát, hogy ki a felhasználó, aki a tudatot kvázi beleteszi a testbe a válasz az, hogy a felhasználó maga a tudat, az ún. egyetemes tudat, amely megteremti a valóságát ahhoz, hogy értékes tapasztalatokra tegyen szert és megismerhesse önmagát. 
Valójában tehát az egész testünk kizárólag a tudatunkban létezik, de ahhoz, hogy a tudat mégis egy meghatározott, zárt formában legyen képes megnyilvánulni a már említett kettősség miatt - ami tehát mindig, minden körülmények között feltételezi egy hardver-szoftver páros egységét - az szükséges, hogy a testben is legyen egy olyan hardverelem, amely ezt lehetővé teszi. Ez a hardverelem véleményem szerint azonos a tobozmiriggyel, a harmadik szemmel. Ez tartalmazza azt az egyedi lélekesszenciát és tudatot, amely az énünk szent és sérthetetlen része.

/részlet a Goldeneye - Dekódolt biblia című könyvből. 
Weboldal: http://goldeneye.ws/portfolio/dekodolt-biblia/ /

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.